ประวัติไข่กระทะ

โปรแกรมจำลองเว็บเซิฟเวอร์สำหรับสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จากค่าย Kinsta ที่

นำ Docker มาใช้ในการรันระบบและรันบน Nginx สามารถเลือก PHP Version

เองได้ มีระบบ Database Manager และ Email Inboxใน Gutenberg นั้นเราสามารถที่จะนำ

บล็อคที่เราได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว Export ไปใช้กับเว็บอื่นๆ ได้

picture

ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ ทำให้สะดวกต่อการจัดการ ทำให้ผู้ใช้งานเพียงแค่เปลี่ยนเนื้อหาของบล็อคเท่านั้น

การสร้าง Blueprint ก็เหมือนกับเรามีแบบบ้านที่ผ่านการออกแบบมาเรียบร้อย พร้อมที่จะให้ผู้รับเหมาสร้างตามแบบที่ร่างไว้ได้เลย ทำให้สะดวกรวดเร็วกว่ากว่าการเริ่มต้นจากการทำ

ใหม่แบบไม่มีอะไรเลย เราสามารถสร้าง Blueprint ได้หลายอันประเภทงานของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *